Zoeken
Crisisnoodopvang 170 asielzoekers Marconiweg Dordte Kil DordrechtDORDRECHT – Het Dordtse college van burgemeester en wethouders wil plaats bieden aan een groter Asielzoekerscentrum op een nog nader te bepalen bedrijventerrein in de stad.

 

 

 

 

 

Het wil daarbij ten minste zoveel asielzoekers opvangen als haar taak is op basis van een nieuwe wet die waarschijnlijk op 1 februari in werking treedt. Dat zullen er rond de vijfhonderd zijn. 

Nederland heeft te maken met een flinke toestroom van asielzoekers en een tekort aan opvangplaatsen. De situatie in Ter Apel is onaanvaardbaar, vindt ook het Dordtse college. Het Rijk heeft een dringend beroep gedaan op de Veiligheidsregio’s en de gemeenten om extra opvangcapaciteit beschikbaar te stellen. In de wet die per 1 februari waarschijnlijk gaat gelden, is ook een verplichting opgenomen. Later dit jaar wordt bekeken hoeveel aanbod er is, en welke opvangcentra er daadwerkelijk komen.

 

Bron: Dordt Centraal