Auteursrecht en Licenties

Op de door Thymen Stolk Fotografie gecreëerde content (waaronder foto en video) rusten auteursrechten.

 

Het is niet toegestaan om de hem gemaakte foto’s. video’s en teksten of door derde rechthebbenden gemaakte content over te nemen, te verveelvoudigen of op welke andere wijze dan ook openbaar te maken.Tegen inbreuken op het auteursrecht en de persoonlijkheidsrechten wordt altijd (gerechtelijk) opgetreden. Het is mogelijk om tegen betaling licenties te bekomen voor gebruik van beeld, tekst en video. Licentieaanvragen dienen vergezeld te worden van een exacte omschrijving van het doel, aard en wijze van gebruik.

 

 

U kunt uw verzoeken richten aan email@thymenstolk.nl  waarna uw verzoek beoordeeld wordt en de tarieven en voorwaarden voor licentieverstrekking aan u kenbaar worden gemaakt.


De volgende tarieven zijn van toepassing bij overname van content:
Foto’s: Minimaal € 400,00 per foto, per openbaarmaking, per jaar.
Video: Minimaal € 750,00 per fragment van maximaal 20 seconden per openbaarmaking en/of uitzending.

Vaste of grootschalige  afnemers kunnen genieten een korting op genoemde tarieven.