Zoeken
Foto speeltuin Tromptuinen DordrechtDORDRECHT – Wat doet de gemeente om de wijk Wielwijk mooier, groener en gezonder te maken voor haar bewoners? Eén van de projecten die daarbij moeten helpen is het door Europa gesteunde Life Critical-programma.

 

 

 

 

Projectleider Özlem Safranti-Bozkurt en opgavemanager Groenblauwe stad Ellen Kelder vertellen wat de bewoners er nu al van merken en wat ze nog kunnen verwachten. “De gemeente had in 2007 al besloten dat de leefomstandigheden in de oude wijk Wielwijk echt beter moesten”, legt Özlem uit. “Vooral de luchtkwaliteit was er bar slecht. Ook in de buurt van de scholen IKC De Fontein en De Albatros. Eén van de vragen was: moeten we de scholen verplaatsten om de gezondheid van de kinderen beter te beschermen? In het oorspronkelijke plan was ook de sloop van meerdere appartementencomplexen die vlak bij de snelweg staan opgenomen. Het plan was om daar nieuwe woningen te bouwen. Maar eerst zijn er overal geluidsschermen geplaatst.”
“We wilden al een groene zone maken”, vult Ellen aan. “Hiermee hoopten we de bewoners meer gelegenheid te bieden om te wandelen of fietsen. Als ook de luchtkwaliteit daardoor zou verbeteren, was dit meegenomen. Een heel belangrijk onderdeel van de plannen was het omleiden van het vele doorgaande verkeer op de M.H. Trompweg. Hiervoor hebben we de hoofdweg verlegd; deze ligt nu veel dichter bij de A16. Het was een superduur project. maar het had wel veel effect. Uit metingen bleek al snel dat de luchtkwaliteit verbeterd is.”

 

Bron: Dordt Centraal