Zoeken
02082022-Verzet-tegen-bomenkap-Weizigtpark-Dordrecht-Stolkfotografie-002DORDRECHT – De geplande herinrichting van het Weizigtpark gaat door volgens het plan dat een jaar geleden door de gemeenteraad is vastgesteld. Het college van burgemeester en wethouders doet, ondanks de afgelopen maanden opgelaaide discussie en protestacties,

 

 

 

geen voorstel aan de gemeenteraad om de plannen aan te passen. Het college wijst op de zorgvuldige besluitvorming in september 2021, toen de gemeenteraad unaniem instemde met het plan. Aan dat besluit is een jarenlange voorbereiding vooraf gegaan. Daarbij is ook uitgebreid met bewoners, bezoekers en andere belanghebbenden gesproken.

Bron: Dordt Centraal