Zoeken
Overlast in de nacht na heien Laan dv Naties DordrechtDORDRECHT – De lawaaierige nachtelijke werkzaamheden bij het BP-station aan de Laan der Verenigde Naties gaan stoppen. De gemeente is geschrokken van de geluidssterkte en hoever het geluid in de wijde omgeving te horen was.

 

 

 

Daarom is er vanmorgen overleg geweest met de projectontwikkelaar. Die heeft de planning aangepast.

De damwanden zijn afgelopen nacht, zoals vele Dordtenaren hebben kunnen horen, allemaal behoorlijk ver in de grond geplaatst. Volgens de woordvoerder van de gemeente is er daardoor nu minder veiligheidsrisico voor het verkeer om het verder drillen overdags uit te voeren. De afrondende werkzaamheden zullen vanaf vandaag tussen 12.00 en 22.00 uur uitgevoerd worden. Daarmee vervalt de noodzaak van ingrijpende afzettingen.

In het echt veel harder

Bij het benzinestation, gelegen tussen de Handelskade en de oprit naar de A16 richting Breda, wordt een waterstofstation gebouwd. Daarvoor moesten er heipalen en damwanden de grond in. Het was vooraf duidelijk dat dit veel geluidshinder zou geven. De direct aanwonenden zijn daarover vooraf geïnformeerd. In de praktijk bleken er veel meer bewoners ’s nachts geluidsoverlast te ervaren. De eerste dagen ging het om het heien, daarna om het intrillen van de damwanden.

Spijt

De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid en gemeente hebben de afgelopen dagen veel meldingen ontvangen. De gemeente betreurt dat er zoveel mensen overlast hebben gehad. “Voor het werk van de eerste dagen was er geen andere oplossing mogelijk. Maar we gaan de gang van zaken stevig met elkaar bespreken om te voorkomen dat we nog eens zo’n situatie krijgen”, aldus wethouder Marc Merx.