Zoeken
Verkeersdrukte voor testlocatie DordrechtDORDRECHT – Het aantal schoolklassen dat naar huis gestuurd wordt door de huidige quarantaineregels, neemt snel toe. Hele klassen moeten in quarantaine bij drie of meer besmettingen. In heel Nederland zit op dit moment een kwart van de basisschoolleerlingen in quarantaine.

 

 

 

 

Op basis van de groei in het aantal coronabesmettingen zal dit aantal de komende week nog fors groeien. De directeuren Publieke Gezondheid (GGD/GHOR) hebben zich tot nu toe volledig achter het quarantainebeleid geschaard. Maar nu zien ze vanuit hun verantwoordelijkheid voor de publieke gezondheid dat het middel quarantaine voor scholieren zijn doel voorbijgeschoten is en de gezondheidsschade juist toeneemt. Vanuit zorg voor de gezondheid van alle jonge inwoners van onze regio’s pleiten zij voor een versoepeling van het nu geldende quarantainebeleid.

 

https://dordtcentraal.nl/actueel/ggd-directeuren-roepen-op-tot-versoepeling-quarantainebeleid-jongeren/