Zoeken
School op seef voor varende kinderen  DordrechtDORDRECHT – Verkeersveiligheid is een belangrijk onderwerp op veel scholen. Zo ook op Het Zwanejong. Maandag kreeg de ligplaatsschool, een locatie van LOVK (landelijk onderwijs voor varende kinderen), uit handen van wethouder Rik van der Linden voor de derde keer het verkeerslabel School op Seef uitgereikt.

 

 

 

Een label dat drie jaar gevoerd mag worden. Het Zwanejong slaagde met vlag en wimpel met een score van eenmaal tien punten en tweemaal negen punten. Ingrid Heuseveldt, leerkracht en coördinator verkeerslessen, is uiteraard bijzonder verheugd dat opnieuw aan alle eisen wordt voldaan. “Verkeersveiligheid is een heel belangrijk item binnen de school. Het Zwanejong geeft les aan jonge kinderen, van 3 à 3,5 jaar, tot zij naar groep 3 op het schippersinternaat gaan. Het zijn schipperskinderen die veel aan boord zijn en daarom weinig met verkeer in aanraking komen. We willen ze daarom zo jong mogelijk over verkeersdeelname leren. Iedere vrijdag is er een verkeersles. Er zijn drie theoretische- en één praktische les in de maand. Bij de praktijkles gaan we naar buiten. Bijvoorbeeld naar een kruispunt om te oefenen met oversteken.

Bron: Dordt centraal