Zoeken
foto-aszDORDRECHT – Ingrijpende behandelingen in het ziekenhuis, zoals beademen en reanimeren, kennen lang niet altijd een goede afloop. Artsen en patiënten doen er goed aan om tijdig het gesprek aan te gaan over de vraag waar de patiënt voor zichzelf de grens legt, op basis van goede en eerlijke informatie.

 

 

 

De vernieuwde ‘Gesprekshulp Behandelgrenzen’ van PATIENT+ is een nuttig handvat bij dit gesprek. De patiënt kan de brochure ook zelf lezen en samen met naasten nadenken over zijn of haar wensen voor het geval intensieve zorg met een onzekere uitkomst plots nodig zou zijn.

De eerste editie van de gesprekshulp verscheen tijdens de eerste coronagolf, toen een (te) grote toestroom van patiënten naar de Intensive Care (IC) werd verwacht. De nu beschikbare geüpdatete versie is verbeterd, verduidelijkt en bevat actuelere data. PATIENT+ is een organisatie van medici die betere gezamenlijke besluitvorming tussen arts en patiënt nastreeft en daarvoor diverse hulpmiddelen uitgeeft.

Meer informatie over de gesprekshulp en de online variant zijn te vinden op https://www.keuzehulp.info/pp/behandelgrenzen/intro