Zoeken
Grondwerkzaamheden voor parkeerterrein Vrieseplein in volle gang DordrechtDORDRECHT – De ontwikkeling van Hotel Vrieseplein ligt voorlopig stil. De staat van het naastgelegen parkeerterrein is echter al jaren een doorn in het oog van velen, waaronder de gemeente.

 

 

Daarom wordt dat op dit moment aangepakt. De bodem wordt op dit moment gesaneerd. Na afvoer van de vervuilde grond worden riolering en plantvakken aangelegd op het terrein. Daarna volgt een funderingslaag en daarop de bestrating. Op het bouwvlak waar het hotel gebouwd zou worden, wordt een tijdelijke parkeerruimte aangelegd met stelconplaten. Dit terrein vervangt voor de komende periode de huidige openbare parkeerplaatsen. Als het hotel te zijner tijd gebouwd wordt, worden de platen verwijderd en het achterste gedeelte van het terrein in gebruik genomen als de parkeerplaats van het hotel.

Bron : Dordt Centraal