Zoeken
Huisartsenpost-Dordrecht-heeft-opDORDRECHT – De Regionale Huisartsenpost Drechtsteden kan bij wijze van proef een jaar lang beschikken over een ambulanceverpleegkundige in een auto met volledige ambulance-uitrusting. ( Foto Frederike Slieker) 

 

 

 

Het gaat om een nieuwe type zorgverlener. Buiten kantoortijden kan hij of zij namens de dienstdoende huisartsen snel een huisbezoek brengen aan een patiënt, om te beoordelen of deze met spoed ambulancezorg nodig heeft, of onder de hoede van een huisarts kan blijven. Het doel van de zogenoemde ‘Rapid Huisartsgeneeskunde’, kortweg Rapid HAG, is de onnodige inzet van reguliere ambulances terugdringen.