Zoeken


preventie & herstelondersteuning

Nieuwe Rotonde bij klaarDORDRECHT – De nieuwe ontsluitingsweg van Wielwijk, de Admiraal de Ruyterweg, en de aansluitende nieuwe rotonde op de Simon de Danserweg krijgen vorm.

 

 

 

Aanvankelijk zou het verkeersproject op 10 juli klaar zijn, maar vanwege corona is er later gestart en gaan de weg, en de route over de A16 naar de Rijksstraatweg, weer open op 24 juli. De aanpassingen aan de wegen worden gedaan om nieuwe ontwikkelingen rond de M.H. Trompweg mogelijk te maken. Binnen het project Tromptuinen komen daar nieuwe woningen langs een brede groenstrook.

Bron : Dordt Centraal