Zoeken


preventie & herstelondersteuning

Kades overgelopen in Zwijndrecht TstolkDORDRECHT – Op verschillende plekken in het buitendijkse deel van de Dordtse binnenstad liep het water maandagavond de kades op. Bewoners konden op drie locaties zandzakken ophalen om hun woning te beschermen tegen het wassende water.

 

 

 

Diverse mensen moesten hun auto verplaatsen naar een veiliger plek. Anderen moesten met trekker en dweil aan de slag. Uiteindelijk werd maandagavond de hoogste waterstand bereikt, 2,24 meter boven NAP. De harde wind joeg nog extra rivierwater de kades op. De door Rijkswaterstaat voorspelde piek op dinsdagochtend bleef uit. Rond half zes bleef de meter steken op 2,12 meter boven NAP.

Bron : Dordt Centraal