Zoeken


preventie & herstelondersteuning

Auto- en fietsverkeer in Drechtsteden in kaart Reeweg Oost DordrechtDORDRECHT – Her en der zijn er in de stad en regio op hoofdwegen maar ook op fietspaden dubbele zwarte kabels gelegd; zoals bijvoorbeeld hier op het fietspad van de Reeweg .

 

 

 

 

 

Met deze kabels laat de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) in september en oktober tellingen uitvoeren van auto- en fietsverkeer in de Drechtsteden. Dit doen zij in opdracht van de Drechtsteden gemeenten. Langs de belangrijke, doorgaande routes willen de Drechtsteden inzicht krijgen in de hoeveelheid verkeer, de samenstelling van het verkeer en de gereden snelheid. De gegevens die hieruit komen, worden gebruikt voor de actualisatie van de ‘Regionale Verkeers- en Milieukaart (RVMK) Drechtsteden’.

Bron : Dordt Centraal