Zoeken


preventie & herstelondersteuning

Tien Dordtenaren worden koninklijk onderscheidenDORDRECHT – Tijdens de jaarlijkse lintjesregen mocht burgemeester Wouter Kolff vanochtend in Schouwburg Kunstmin tien Koninklijke Onderscheidingen uitreiken aan Dordtenaren.

 

 

 

 

 

 

 

Allemaal gaan ze voortaan als Lid in de Orde van Oranje-Nassau door het leven. 

 

De gedecoreerden van dit jaar:

De heer J. Flach is gedurende twintig jaar is hij bestuurslid geweest van Ondernemersvereniging Brouwersdijk en Omgeving, waar hij in de organisatie zat van diverse evenementen, zoals de Wielerronde van Dordrecht. Hij zet zich ook al zestien jaar in als floormanager bij Shantykoor ‘De Kleine Jantjes’. Bij de Unie Van Vrijwilligers zit hij al zestien jaar in de organisatie van de kledingbeurs, die twee keer per jaar gehouden wordt. Daarnaast is hij chauffeur bij de Protestantse Wijkgemeente Sterrenburg, waar hij mensen begeleidt naar de kerkdienst. Ook zit hij in het bestuur van Seniorenkoor Stadspolders.

De heer A. den Houter is twintig jaar lang ‘s zomers organist geweest bij de wekelijkse kerkdienst van de Protestantse Evangelisatie Kommissie op camping ‘De Katjeskelder’ in Oosterhout. Sinds 2003 zet hij zich in voor Stichting Nederlands Drukkerij Museum te Etten-Leur. Daarnaast is hij tien jaar organist geweest bij de Stichting Interkerkelijke Kommissie Aangepaste Arbeid (IKAA) in Dordrecht. Bij het Boekdrukmuseum, dat gevestigd is bij drukkerij RAD te Dordrecht, geeft hij rondleidingen. Daarnaast is hij vrijwilliger bij zorgorganisatie Swinhove Groep in Zwijndrecht, waar hij de bewoners begeleidt naar de wekelijkse kerkdienst.

Mevrouw E.W. den Houter-Pors is twintig jaar lang ‘s zomers vrijwilliger geweest bij de wekelijkse kerkdienst van de Protestantse Evangelisatie Kommissie op camping ‘De Katjeskelder’ in Oosterhout. Zij was ook 29 jaar vrijwilliger bij de Protestantse wijkgemeente Wilhelminakerk. Hier was zij lid van de liturgiecommissie en betrokken bij de uitgave van het wijkblad. Ook heeft zij de kindernevendienst opgezet. Tevens is mevrouw Den Houter vijftien jaar bestuurslid geweest bij de Groen van Prinstererschool. Momenteel is zij vrijwilliger bij Verzorgingsgroep Swinhove in Zwijndrecht.

Mevrouw J. van Houwelingen-Huijzers is zeventien jaar lid en voorzitter geweest bij de Vereniging ter Bescherming van het Ongeboren Kind van de werkgroep ‘Bergambacht-Schoonhoven-Liesveld’. Ook heeft zij zich 10 jaar lang ingezet als penningmeester en maaltijdbezorger van de Stichting Maaltijden Thuis en Vrijwillige Inzet in Nieuwpoort. Daarnaast is zij zeven jaar intern vertrouwenspersoon gewees  bij de Koningskerk in Langerak en vrijwilliger bij de Zonnebloem, afdeling Liesveld. Sinds 2015 is mevrouw Van Houwelingen vrijwilliger bij verzorgingshuis Vreedonk, onderdeel van Stichting Het Spectrum. Zij is sindsdien ook pastoraal medewerker bij de Kandelaarkerk in Dordrecht en lid van de identiteitsraad van de Protestantse Zorggroep Crabbehoff.

De heer J.P. van der Leer fungeert al ruim twintig jaar als diaken voor de Hervormde Kerk, wijkgemeente 7. Daarnaast is hij lid van de Algemene Kerkenraad en is hij actief in het Diakonaal Platform.

De heer C.L. van der Meer is al meer dan twintig jaar vrijwilliger bij BVV Barendrecht, waar hij zich inzet voor jeugdtrainingen, feestavonden en het landelijke gehandicaptentoernooi. Bij carnavalsvereniging ‘De Merwekrabbers’ heeft hij zich op velerlei wijzen ingezet: als opper, prins carnaval, organisator/presentator van revue-avonden en als speaker en jurylid bij de carnavalsoptocht. Ook is hij sinds vijftien jaar speaker op het hoofdpodium van het Big Rivers Festival en momenteel is hij de vaste presentator van het Koningsconcert, dat jaarlijks op de avond voor Koningsdag in één van de historische havens van Dordrecht gehouden wordt.

 

Mevrouw A. Meijer-Bras is al achttien jaar vrijwilliger en secretaris van de Stichting Molen Kyck over den Dyck. Hier zet zij zich in voor de winkel, houdt zij toezicht op de hygiëne en onderhoudt ze de contacten met de afnemers. Bovendien is zij sinds 2006 vrijwilliger in de Dordtse Musea. Eerst als gastvrouw in Huis Van Gijn en momenteel in de winkel van Het Dordrechts Museum.

Mevrouw M.C. Stomp-van der Bom zet zich sinds 1994 in voor Stichting SIV. Deze instantie heeft als doel het organiseren van vakanties voor mensen met een (ernstige) lichamelijke beperking. Zij is vrijwilliger  en hoofdverpleegkundige geweest en momenteel is zij bestuurslid en algemeen leidster. Ook is zij elf jaar lang vrijwilliger geweest op de Henry Dunant, het vakantieschip van het Nederlandse Rode Kruis. Bovendien is zij tien jaar lang leidster geweest bij diverse jeugdclubs van de Gereformeerde Kerk in Dordrecht.

De heer H.C. ’t Jong legt zich al veertig toe op het bestuderen, reconstrueren en vormgeven van adellijke en burgerlijke wapens en vlaggen. Hij is sinds 1990 medeoprichter en bestuurslid van het middeleeuws genootschap ‘Die Landen van Herwaerts Over’. Ook is hij één van de oprichters van Historisch Adviesbureau ‘t Scrapeel. In 1999 heeft hij de historische burgerlijke stadsmilitie ‘De Wapentuers van Dordrecht’ opgericht. Als adviseur en coördinator is hij verbonden geweest bij de oprichting van Archeologisch Themapark ‘Archeon’. Van het project ‘Sliedrecht 950 jaar’ is hij de historisch adviseur geweest en heeft hij een nieuwe gemeentevlag en -logo ontworpen.

Mevrouw B.E. Troost-Rodrigues richtte in 1996 de Joodse groep Bne Dor op die tot doel heeft om Joodse mensen behulpzaam te zijn bij het verwerken van hun onverwerkte emoties als gevolg van de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog. In 2016 maakte deze groep een doorstart onder de nieuwe naam Joodse Culturele Kring Bne Dor 2.0. Sinds 2009 is zij betrokken bij de Stichting Bijzondere Concerten Dordrecht; eerst als vrijwilliger, later als secretaris en nu als voorzitter. Traditiegetrouw organiseert deze stichting het herdenkingsconcert van 4 mei. Mevrouw Rodrigues fungeert niet alleen als organisator, maar ook als ceremoniemeester. Deze stichting was ook verantwoordelijk voor de verschillende edities van het Dordtse Korenfestival. Rodrigues was hiervan de drijvende kracht. In 2012 richtte zij het Ivrietkoor op Al Naharot op. Zij is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding en de organiseert vele concerten.