Zoeken


preventie & herstelondersteuning

Voorzitter-Pauline-den-Hartog-van-OO-rechts-overhandigt-wethouder-Jolanda-de-Witte-het-protocol-meldcode-kindermishandelingZWIJNDRECHT – In Zwijndrecht zijn jaarlijks circa 250 kinderen het slachtoffer van kindermishandeling. De gemeente Zwijndrecht vindt dit onaanvaardbaar.

 

 

 

 

 

 

 

Samen met de professionele partners en samenwerkingspartners zoals scholen, kerken en verenigingen slaat de gemeente de handen ineen om kindermishandeling  te voorkomen. Belangrijk daarbij is dat er binnen verenigingen mensen zijn die specifiek opgeleid zijn in het signaleren van kindermishandeling.

 

Protocol

Gymnastiekvereniging O&O is de eerste vereniging in Zwijndrecht die een aandachtsfunctionaris kindermishandeling heeft en een protocol heeft opgesteld hoe te handelen bij een vermoeden van kindermishandeling. Vanmiddag heeft voorzitter Pauline den Hartog van gymnastiekvereniging O&O aan wethouder Jolanda de Witte (Jeugd) het protocol ‘meldcode kindermishandeling’ overhandigd.