Zoeken






preventie & herstelondersteuning





deetosSnel 100 jaarDORDRECHT – Op de eerste zaterdag van het nieuwe jaar, 5 januari 2019, trapt korfbalvereniging DeetosSnel met een feestelijke opening om 16.30 uur het jubileumjaar af.

 

 

 

 

 

 

In het bijzijn van leden, belangstellenden en andere betrokkenen wordt onder het genot van een hapje en een drankje het jaar geopend waarin de club haar 100-jarig bestaan viert. Er is muzikale begeleiding aan de Vorrinklaan van de Dordtse zanger Danny Ebbers en er wordt een wedstrijd gespeeld: een replay van de finalewedstrijd van ‘88 tussen Deetos J1 en Snel J1, start om 17.00 uur in de sporthal en duurt tot 17.30 uur. Het jubileum zal het komende jaar regelmatig aandacht krijgen en binnen de vereniging zal er uitvoerig bij stil worden gestaan. De feestelijke kick-off van het jubileumjaar op 5 januari is één van de vele activiteiten in deze serie. Meer informatie: www.deetossnel.nl.  Bron : Dordt Centraal