Zoeken


preventie & herstelondersteuning

Debat in de StadDORDRECHT – Op donderdag 15 maart vindt om 20.00 uur opnieuw een ‘Debat in de Stad’ plaats. In het gebouw van het Apostolisch Genootschap te Dordrecht geeft prof. dr. Margo Trappenburg een voorzet tot het debat over de grenzen van de participatiesamenleving. In een recent artikel vergelijkt zij de druk op burgers om voor anderen te moeten zorgen met IKEA. Zoals de Zweedse firma klanten het werk laat doen, kiest de overheid voor een uitvoering van zorgtaken door burgers. Is dat ook op langere termijn houdbaar?

 

 

 

 

 

In dit debat met als thema ‘Waar wordt omzien afzien? -de participatiemaatschappij gewogen-’ worden deze vragen vertaald naar de situatie in Dordrecht. Voor dit debat zijn alle politieke partijen, die aan de gemeenteraadsverkiezingen deelnemen, uitgenodigd om met één zin op het thema te reageren. Alle aanwezigen kunnen in debat gaan over het thema.

 

Ook in 2018 worden vanuit het Platform Dordtse Kerken en het Humanistisch Verbond (Drechtsteden & omgeving) onder de noemer ‘Debat in de stad’, drie debatten georganiseerd, waarin actuele maatschappelijke thema’s besproken worden. Het debat is bedoeld als plek van ontmoeting en meningsvorming met en tussen stadgenoten. Het kan zo vooroordelen bestrijden. Aankondiging: Het volgende Debat in de Stad vindt plaats op 24 mei over het thema ‘Voltooid leven?’.

 

Het onderwerp zal op 15 maart worden ingeleid door Margo Trappenburg, hoofddocent Bestuurs- en Organisatiewetenschap aan de Universiteit Utrecht en bijzonder hoogleraar Grondslagen van het maatschappelijk werk aan de Universiteit voor Humanistiek.

 

Donderdag 15 maart, 20.00 uur (vanaf 19.30 uur is de deur open) in het gebouw van het Apostolisch Genootschap aan de Van Baerlestraat 130, Dordrecht (hoek Van Baerlestraat / Hugo de Grootlaan).