Zoeken


preventie & herstelondersteuning

DORDRECHT – De Prins Clausbrug tussen Stadswerven en de Binnenstad kost 2,85 miljoen euro meer dan de 8,9 miljoen euro die de gemeente er voor beschikbaar heeft gesteld. Daar komen nog kosten bij voor aanlandingspunten en stroomvoorziening, in totaal 7 ton. Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor dit extra geld beschikbaar te stellen. Het is de bedoeling de brug in 2018 te bouwen. Lees meer op : http://dordtcentraal.nl/actueel/prins-clausbrug-bijna-3-miljoen-euro-duurder/