Zoeken
Eikenprocessierupsen aangetroffen Hol. biesbosch dordrecht

 De eikenprocessierups is in Dordrecht weer op vele plaatsen gesignaleerd. Sector Stadsbeheer van de gemeente is begonnen met de bestrijding door het spuiten van een biologisch middel dat bestaat uit bacteriesporen. Het middel is onschadelijk voor de mens en omgeving. Inwoners die op eiken in de openbare ruimte een rupsennest ontdekken, kunnen dit melden aan de wijklijn via 0900-5558333 of via het e-loket op de website van de gemeente.


De gemeente behandelt bomen in de openbare ruimte. Heeft u een eikenboom of -bomen op eigen grond staan, dan is het verstandig professionals in te huren voor de bestrijding. Zelf bestrijden kan namelijk leiden tot ernstige lichamelijke klachten.Uit een eerste inventarisatieronde werden de rupsen gevonden in bomen aan Anthonie van Leeuwenhoekweg, Fietspad N3, Rijksstraatweg, M.H.Trompweg / Copernicusweg, Laan der VN / Mijlweg, Wielwijkpark / MH.Trompweg, Brandts Buysstraat, de verdiepte tuin bij Wantijpark, Wielingenstraat, Stationsweg, park Merwestein, van Baerleplantsoen, Paardenmanege Zuidhoven en Abraham Kuyperweg. Deze lijst kan overigens de komende dagen nog langer worden.

Gezondheid
De brandharen van deze rups kunnen verschillende gezondheidsklachten veroorzaken, zoals een pijnlijke huiduitslag, jeuk en irritaties aan ogen en luchtwegen. In juni/juli verpoppen de rupsen zich tot vlinder, maar ook dan kunnen de brandharen in de lege nesten nog voor veel overlast zorgen. Na de eerste behandeling van de bomen met het bestrijdingsmiddel wordt de behandeling op een later moment herhaald om eventuele achtergebleven rupsen te bestrijden.Eikenprocessierupsen komen alleen voor op eikenbomen. Behaarde rupsen en spinsels op andere bomen en struiken zijn in beginsel ongevaarlijk.