Zoeken
Ruim 1500 jongeren op Try Out 2009

Een spectaculair programma, mooi weer, enthousiaste woorden van NOC*NSF voorzitter Erica Terpstra en een grote opkomst maakten dat Try Out 2009 tot een groot succes. Ruim 1500 jongeren genoten van optredens van onder andere The Partysquad, D-Kaya, Hansen Tomas en Rugged Solutions.

 

600 jongeren deden mee aan een van de 22 aanwezige sportactiviteiten zoals panna, streetdance, streetbasketball, zumba en kickboksen. Dordrecht lanceerde tijdens Try Out 2009 vier nieuwe sportprogramma’s voor jongeren tussen de 12 en 21 jaar: Girlzone, Lady Moves, Block2Block en Urban Street Tour.
Het aantal van 1500 oversteeg de verwachtingen van de organisatie die gehoopt had 1000 jongeren te trekken met Try Out.

Met de vernieuwde aanpak hoopt de gemeente meer jongeren aan het sporten te krijgen. Het afgelopen jaar heeft Sportbedrijf Dordrecht veel aandacht besteed om inzicht te krijgen in de wensen en behoeften van jongeren in Dordrecht. Wat willen ze, wat bindt ze en wat boeit ze? Hoofd Sportstimulering Arthur van Moorst hierover: “We hebben binnen deze groep jongeren heel gericht gekeken naar welke subculturen er binnen Dordrecht zijn. Wat vinden zij leuk om te doen en hoe willen ze aangesproken worden. Komend voorjaar lanceren we vier nieuwe programma’s, die zowel wat betreft inhoud als communicatie geheel aansluiten bij de verschillende groepen jongeren. Binnen deze nieuwe programma’s wordt sport ook veelal gecombineerd met ‘entertainment’ in de breedste zin van het woord. Vandaag was daarvan een goed voorbeeld, we hadden ons geen betere start kunnen wensen.”

Vier programma’s
Het programma van Girl Zone richt zich op meiden die al wel eens gesport hebben, maar die graag willen zappen tussen verschillende sporten. Ze komen graag met één of meerdere vriendinnen en willen zelf bepalen waaraan ze meedoen.

Lady Moves biedt (moslim) meiden ruimte om binnen de wensen uit de eigen cultuur te sporten en bewegen in een veilige omgeving. Naast bewegen staat ook het samen zijn centraal. Sporten met alleen vrouwen en gegeven door alleen vrouwen.

De Block2Block competitie richt zich op (met name) jongens die graag competitief op straat bezig zijn. Met Block2Block hoopt Dordrecht jongens aan te spreken die zijn afgehaakt bij de sportvereniging, maar die het wel leuk vinden om aan een kortere straatcompetitie mee te doen.

De Urban Street Tour richt zich op de hang- en skatejongeren. Jongeren die het leuk vinden om hun trucs te laten zien, maar ook jongeren die het gewoon leuk vinden om te komen kijken en te chillen. De Urban Street Tour combineert sport met muziek die aansluit bij deze groep jongeren, denk aan beatboxen en rap.

Doorontwikkelen
De gemeente wil de programma’s het komende jaar inhoudelijk verder doorontwikkelen door in gesprek te blijven met de jongeren zelf en ze te prikkelen om mee te denken en te doen rondom het aanbod van (sport)vermaak. Jongeren kunnen bijvoorbeeld zelf organiserende taken overnemen of een rol gaan spelen in de informatievoorziening, zoals het leveren van een bijdrage voor www.dordtsport.nl. Daarnaast onderhoudt Sportbedrijf Dordrecht nauwe contacten met diverse organisaties die gericht zijn op jongeren zoals jongerenwerk, marktonderzoeksbureaus en Dordtse migrantenorganisaties. In het najaar starten in ieder geval nog twee nieuwe programma’s.

Nationale Sport Week
Dordrecht was een van de zeven gastgemeenten van de Nationale Sport Week en sloot als gastheer met het event Try Out op de Dag van de jongerensport de Sport Week af. Voor Dordrecht is de afsluiting van de Nationale Sport Week een nieuwe start om zoveel mogelijk jongeren aan het sporten te krijgen.
Alles over de nieuwe jongerenprogramma’s en Try Out is te vinden op www.dordtsport.nl.