Zoeken
Onthulling Alfa en Omega leerpark Dordrecht

Op maandag 20 april werden de beelden Alfa en Omga van Atelier Van Lieshout in het Leerpark onthuld. Ze zijn tegenover elkaar geplaatst in de Maria Montessorilaan. De onthulling valt samen met een grootse openingsmanifestatie van de ‘Week van het Leerpark’, een feestweek voor de vier scholen op het Leerpark waarbij ontmoeting en gezamenlijke projecten centraal staan. Burgemeester Bandell houdt een korte toespraak.

‘Alfa en Omega’ is een toegankelijk kunstwerk dat zeker de jeugd zal aanspreken. De beelden verwijzen naar het begin en het einde in het leven: een reis voor de langere termijn. Tegelijkertijd vertelt het iets over de middenlange termijn: de studie en uiteindelijke carrière van de studenten.

De enorme beelden in de vorm van een ei en een schedel dienen als bushokjes en zullen de huidige haltes vervangen. Zodra de definitieve halteplaatsen in het Leerpark gereed zijn, worden ze verplaatst.

Dit werk valt binnen een reeks van figuratieve beelden die Atelier Van Lieshout sinds 1997 creëert. De laatste jaren werkt AVL meer met de thema’s uit de klassieke kunstgeschiedenis. Het thema leven en dood is daar een van.