Zoeken
Minister van der Hoeven bezoekt Dordrecht

Havens zoeken samenwerking
De havens van Rotterdam en Dordrecht gaan meer samenwerken. De Rotterdamse haven heeft een groot ruimtegebrek en nu het bovenregionale bedrijventerrein in de Hoeksche Waard niet doorgaat, wordt er gezocht naar extra ruimte voor havengerelateerde bedrijvigheid in de regio. Langs de Dordtse westelijke oevers kan hiervoor naar verwachting 120 hectare vrijgemaakt worden.