Zoeken
Brug Riedijkshaven

De klapbrug aan de Riedijkshaven oogt zowel stoer als elegant. Het vloeiende lijnenspel geeft de brug een gracieus karakter en straalt de kracht uit
die nodig is om de brug te openen.

 


De brug bestaat uit twee onderdelen: de beweegbare delen van de brug en de beide landhoofden. De landhoofden zijn vormgegeven als twee
monoliete betonnen elementen, die een grote overlap hebben met de kades. Om het monoliete karakter van de landhoofden te versterken, en om de
vervuiling tegen te gaan stellen wij voor om, in overleg met de opdrachtgever, het beton te voorzien van een coating. Het lijnenspel van deze
landhoofden gaat soepel over in de beweegbare, stalen delen van de brug.
De stalen liggers van het beweegbare brugdek zijn voorzien van een perforatiepatroon. Dit perforatiepatroon is een illustratie van het krachtenspel
dat in de ligger plaatsvindt. Zowel het contrast in materialisering – beton en staal – als de soepele overgang tussen de vaste en bewegende
elementen zorgen voor een voortdurend spanningsveld.
De integratie en zorgvuldige detaillering van alle onderdelen is van groot belang voor de verschijningsvorm. De slagboomkasten bijvoorbeeld maken
deel uit van de betonnen landhoofden, het middendoorvaartlicht is in de stalen ligger verwerkt. De afgeronde vorm van het bedieningshuisje
versterkt het lijnenspel van de brug. Door deze allesomvattende aanpak wordt er voorkomen dat noodzakelijke toevoegingen, als opbouwelementen,
het beeld van de brug verstoren.
Zwarts

gemeente dordrecht