Zoeken
Speeldernis bij volkstuinen Dordrecht

De huidige speelvoorziening is hard aan vervanging toe. Daarom besloot Tuindersvereniging Vlijpark bij het ministerie van VROM een subsidie aan te vragen voor het aanleggen van een speeldernis, een combinatie tussen speelterrein en wildernis, en een educatief natuurpad.Het geld,een bedrag van 100.000 euro werd aan de vereniging toegekend. Tuincommissaris Ton van de Heuvel , verantwoordelijk voor al het openbaar groen binnen het complex, is blij met het geld. Het is bijna onverantwoord om kinderen nog in het huidige speeltuintje te laten spelen.Met het nieuwe pads en de speeldernis wil de tuindersvereninging kinderen meer in contact brengen met de natuur.