Zoeken
Renovatie Spuiweg DordrechtStart herinrichting Spuiweg Dordrecht

De gemeente Dordrecht start op maandag 23 maart met de herinrichting van de Spuiweg. De werkzaamheden duren ongeveer drie maanden.
Het werk wordt in drie fasen uitgevoerd: van Spuiboulevard tot Geldelozepad (maandag 23 maart tot vrijdag 24 april), van Geldelozepad tot Singel (maandag 20 april tot dinsdag 26 mei) en van Singel tot Kilwijkstraat (de exacte planning is nog niet bekend).

Middenberm Spuiboulevard
De middenberm van de Spuiboulevard wordt ter hoogte van de Spuiweg tijdelijk aangepast, zodat nood- en hulpdiensten vanuit de richting Johan de Wittstraat linksaf de Spuiweg in kunnen rijden. Hierdoor hoeven zij in het geval van een calamiteit niet om te rijden.

Bereikbaarheid
De trottoirs langs de winkels en andere panden worden in verband met de bereikbaarheid zo lang mogelijk in stand gehouden.

Verkeerslichten
De gemeente heeft in december vorig jaar onderzocht of de verkeerslichten op de Spuiweg in de nieuwe inrichting kunnen vervallen. Uit het onderzoek bleek dat het verkeersaanbod op beide kruisingen zo gering is, dat de verkeerslichten inderdaad overbodig zijn. Deze worden na de herinrichting dan ook niet teruggeplaatst.

Om te voorkomen dat dit tot onveilige situaties leidt, vooral voor overstekende schoolkinderen, heeft de gemeente het ontwerp van het zuidelijke deel van de Spuiweg aangepast ten opzichte van de eerdere plannen. De twee rijbanen voor autoverkeer worden vervangen door één rijbaan. Hierdoor wordt ook het zebrapad korter. Bovendien worden er vanaf de tunnel extra markeringen op de rijbaan aangebracht om de verkeerssnelheid te verlagen. Daarnaast komt er één fietspad voor beide richtingen aan de zijde van de oneven woningen, met een oversteekfietspad ter hoogte van Spuiweg 146 naar Spuiweg 113. Het fietspad en de rijbaan worden van elkaar gescheiden door betonranden.