Zoeken
Opnieuw actie tegen fietsendiefstal Dordrecht

Onder het motto ‘Fietsdiefstal, dat pikken we niet langer’ voert de gemeente Dordrecht samen met de stadswachten en Fietsersbond een campagne om het aantal diefstallen van fietsen terug te dringen. Dit jaar komen er twee acties om Dordtenaren te informeren over het voorkomen van fietsdiefstal. De eerste actie was vandaag.

 

Framenummer
Tijdens de campagne wordt voornamelijk aandacht besteed aan het noteren en bewaren van het framenummer. In de praktijk blijkt namelijk dat veel fietseigenaren het framenummer van hun fiets niet kennen en nergens genoteerd hebben. Dat levert problemen op bij het doen van aangifte van diefstal. Het is voor de politie en stadswachten lastig om een gestolen fiets waarvan het framenummer onbekend is, terug te vinden en terug te brengen naar de rechtmatige eigenaar.

Preventie
De campagne is een vervolg op de landelijke actiedag tegen fietsdiefstal die afgelopen september op het Statenplein in Dordrecht is gehouden. De campagne richt zich op preventie. Door preventieve maatregelen te nemen kunnen Dordtenaren zelf een bijdrage leveren aan het voorkomen van fietsdiefstal. Vaak gaat het om eenvoudige dingen, zoals het goed op slot zetten van de fiets.