Zoeken
Nieuwbouwproject Smitshoek Dordrecht

Vandaag hebben ze op verschillende huizen beton gestort voor de aanleg van de tweede verdieping van de huizen
en ze waren bij andere huizen bezig met de daken te bouwen.

 

De gemeente Dordrecht, AM en NCB Projectrealisatie tekenden donderdag 24 mei 2007 een overeenkomst voor het nieuwbouw plan Smitshoek in Dordrecht.

Smitshoek telt 65 eengezinswoningen, waaronder 10 twee-onder-een-kapwoningen.

De verkoop van de woningen start volgens planning in september 2007.Smitshoek ligt op een kleinschalige locatie aan de Zuidendijk in een landelijke omgeving aan de zuidkant van Dordrecht. Met de tuindorpachtige sfeer, de ligging van de woningen aan het water, de dijk en de groene inrichting, krijgt het gebied een landelijk karakter passend bij de omgeving. Het woningaanbod richt zich op startende en doorstromende gezinnen. Het ontwerp van het totale plan is van Kokon Architecten.Grondige saneringsoperatie

In opdracht van AM en NCB is een grondige saneringsoperatie uitgevoerd, waarbij alle aanwezige vervuiling is afgevoerd en verwerkt. De sanering is nagenoeg afgerond. Momenteel wordt voorbelasting en drainage aangebracht om het terrein te laten zetten. Begin 2008 wordt gestart met het bouwrijp maken, waarna omstreeks eind eerste kwartaal van dat jaar kan worden begonnen met de bouw.

Profiel AMAM ontwikkelt inspirerende en duurzame gebieden om in te wonen, werken, winkelen en recreëren. Zij versterkt hiermee zowel de stedelijke omgeving als het landelijk gebied. AM fungeert als strategische en betrokken partner van onder meer overheden, maatschappelijke organisaties, institutionele beleggers en woningcorporaties. Tevens betrekt zij consumenten actief en vroegtijdig bij de planvorming. AM zorgt hiermee voor kwaliteit van ruimte én kwaliteit van leven.