Zoeken
18 woningen worden gesloopt 1ste tolstraat Dordrecht18 sloopwoningen 1ste Tolstraat dordrecht

DORDRECHT – De achttien woningen aan de Eerste Tolstraat in Dordrecht worden gesloopt. Burgemeester en wethouders van Dordrecht hebben besloten de bewoners uit te kopen omdat er onmogelijk een behoorlijk leefklimaat te realiseren is.

Volgens wethouder F. van den Oever zijn de meeste bewoners bereid te vertrekken.De Eerste Tolstraat ligt ingeklemd tussen A16 en Mijlweg enerzijds en de industrieterreinen Louterbloemen en Zeehaven anderzijds. De gemeente heeft plannen om de Mijlweg tussen de Laan der Verenigde Naties en de Van Leeuwenhoekweg te verbreden tot twee keer twee rijstroken.

Dat is nodig omdat er nu regelmatig files op de A16 ontstaan doordat de Mijlweg het verkeersaanbod niet aan kan. ,,Niet alleen de afrit staat dan vol, maar ook in de Drecttunnel staan daardoor files,” aldus de wethouder.

Verbreding van de Mijlweg zou echter de bouw van een geluidsscherm langs de Eerste Tolstraat noodzakelijk maken. Van den Oever vindt dat echter geen aantrekkelijk idee. ,,De mensen daar vinden een hoog scherm pal voor de deur ook niet aantrekkelijk en je blijft zitten met lawaai vanuit de Zeehaven, waar we bovendien nog veel meer bedrijven de ruimte willen geven. Daar ligt nog 65 hectare grond leeg.”

Met subsidie van de provincie en het geld dat de gemeente bespaart door geen scherm te bouwen, kunnen de bewoners uitgekocht worden. De huizen zijn inmiddels getaxeerd. Van den Oever: ,,De meeste mensen willen daar graag weg. Sommige bewoners staan echt al te trappelen, maar iedereen krijgt de tijd om rustig een ander huis te zoeken.” Hij verwacht dat hooguit één of twee bewoners hun huizen niet vrijwillig zullen willen verkopen: ,,Maar daardoor laten we dit plan niet tegenhouden.”

Het is de bedoeling dat de verbreding van de Mijlweg in de loop van 2010 ter hand genomen wordt. Om dat mogelijk te maken moet nog wel overeenstemming bereikt worden met de Toyota-garage. Dat bedrijf ligt tussen de Eerste Tolstraat en de Mijlweg. Het staat letterlijk in de weg bij de verbreding.

Het autobedrijf zou onderdak kunnen krijgen in een nieuwe mega-showroom, die aan de overkant van de Nijverheidsstraat (op de plek waar ooit onder meer de Citroëngarage gevestigd was) moet verrijzen. Amega Holding, het moederbedrijf van Ames, wil daar ook graag Opel, Volvo, Chevrolet, Mercedes en Saab onderbrengen. Als de huizen aan de Eerste Tolstraat gesloopt worden, ontstaat daar echter ook ruimte waar een autobedrijf gevestigd zou kunnedn worden. Bron Ad