Zoeken


preventie & herstelondersteuning

weghalen bovengrondse containers voor ondergrondse

Het is zover, in de buurten Emmaplein en Vierkant (Krispijn)zijn de ondergrondse containers een feit en zullen de bovengrondse containers uit het straatbeeld verdwijnen. Sinds 22 januari maken bewoners gebruik van een ondergronds systeem. Met het weghalen van de bovengrondse containers wordt het uiteindelijke doel van het project bereikt: “de openbare ruimte van Dordrecht verbeterd”.

 

De ondergrondse containers passen beter in het straatbeeld dan de bovengrondse en nemen voor het zicht minder ruimte in. Daarnaast zijn de ondergrondse containers voorzien van een elektronisch slot. Bewoners kunnen dit slot openen met de huis aan huis verstuurde NetwerkPas. Netwerk gebruikt de sloten om het afval beter te kunnen verdelen over de verschillende containers. Door de sloten stopt ook het illegaal gebruik van de containers door derden en is er straks voor iedereen voldoende capaciteit om restafval weg te gooien. Mocht een container eerder dan verwacht vol raken krijgt Netwerk nv hiervan automatisch een melding en wordt de container zo spoedig mogelijk geleegd.

Voor het ophalen van grof vuil moet men contact opnemen met Netwerk nv. Men kan het grof vuil ook zelf afleveren bij de Milieustraat aan de Baanhoekweg 12-14.

De milieucontroleurs zullen nauw in de gaten houden dat er geen grof vuil naast de containers geplaatst wordt.