16-10-2021 13:34:00

Workshop kunstschilderen voor bewoners Vijverhof

Bewoners van Woonzorgcentrum Vijverhof konden op woensdagmiddag 15 april deelnemen aan een workshop Kunstschilderen.

 

 

Lees verder

Opening speelbos De Elzen in de Dordtse Biesbosch

Het speelbos De Elzen in de Dordtse Biesbosch werdt op woensdag 15 april officieel geopend door wethouder Dion van Steensel van Milieu. Het speelbos is in samenwerking met Staatsbosbeheer tot stand gekomen en maakt onderdeel uit van de Nieuwe Dordtse Biesbosch. Bij de opening zijn tevens aanwezig, de winnares van de ontwerpwedstrijd Chelsea Dielessen en Mascha Brouwer, districtshoofd Benedenrivieren van Staatsbosbeheer.

Lees verder

Appelboom geplant in Wielwijk

Op dinsdag 14 april overhandigden wethouder A.T. (Aaike) Kamsteeg aan alle bewoners van Wielwijk een appelboom om de buurt op te fraaien. De overhandiging paste in een programma gewijd aan de jeugdherinneringen.

 

 

Lees verder

Lotte van den Berg zoekt spelers uit Dordrecht

In juli presenteert het nieuwe, in Dordrecht gevestigde kunstenaarsinitiatief OMSK zich aan de stad. Artistiek leider Lotte van den Berg is op zoek naar bewoners die mee willen spelen. Op vrijdag 10 april vindt een onaangekondigde openbare casting plaats op de markt in het centrum.

 

Lees verder

Emmastraat verboden voor bouwverkeer Zwijndrecht

In de Emmastraat is het ter strengste verboden voor bouwverkeer.

 

 

Lees verder

Crisis gaat iets aan Zwijndrecht voorbij

ZWIJNDRECHT – De crisis ging woensdag een beetje aan Zwijndrecht.
Net als in 1933 opende de gemeente een nieuw gemeentehuis, al heet dat dan in jargon van 2009 ‘bestuurlijk knooppunt’. In 1933 vond burgemeester het echter gezien de economische crisis alle feestvertoon achterwege te laten, memoreerde burgemeester Antoin Scholten.

Lees verder

Ludieke actie Voorstraat/Boomstraat Dordrecht

DORDRECHT – Bewoners en winkeliers van de Voorstraat Noord, de Boomstraat en de Riedijk hebben donderdag actie gevoerd om aandacht te vragen voor de gevaarlijke verkeerssituatie op de kruising van de Voorstraat met de Boomstraat. Voorzitter Marc Kleijnen van de Stichting Voorstraat Noord geeft aan dat er veel te hard gereden wordt: “Vooral automobilisten die vanuit de smalle Wijnstraat naar de Boomstraat rijden, hebben een gevaarlijke snelheid. Veel voetgangers die via de Riedijk van de waterbus komen steken het kruispunt over. Dit is levensgevaarlijk. Het aantal bijna-ongelukken is verontrustend. Vandaar dat er snel iets moet veranderen.

Lees verder

Verslaafdenopvang Dordt aan Amnesty Internationalweg

Als het aan het Dordtse college van b en w ligt, komt het hostel voor 24 zwaar verslaafde daklozen aan de Amnesty Internationalweg. De locatie aan de rand van het Gezondheidspark geeft volgens wethouder Kamsteeg de minste problemen.

 

Lees verder

Konijnenentspreekuur Dierenziekenhuis Dordrecht

Het voorjaar staat weer voor de deur! Fijn voor ons, maar voor uw konijn betekent dat een zeker risico. Er bestaan namelijk 2 konijnenziektes die voornamelijk voorkomen in de zomer, bij buiten- en binnenkonijnen! Dit zijn de myxomatose en de VHD of bloedingsziekte. Beide ziektes hebben meestal een fatale afloop. De beste preventie is vaccinatie.

 

Lees verder

Verbetering doorstroming door aanpassing verkeerslichten

Het college stelt de raad voor de komende jaren extra geld uit te geven aan de verkeerslichten in Dordrecht. Met de 2,5 miljoen euro wil het de groene golf op de Laan der Verenigde Naties uitbreiden en een nieuwe groene golf maken op de route Oranjelaan – Merwedestraat. Met deze en andere investeringen wil het college zorgen dat het verkeer beter door kan rijden en overal goed kan komen. De gemeenteraad moet nog wel beslissen over een deel van de plannen.

Lees verder

Boor komt boven in water Dordrecht

Sinds de fusie van het Zwijndrechtse waterleiding bedrijf was het doel was om beter en minder hard leidingwater te leveren. Het Zwijndrechtse water komt uit bronnen die gevoed worden door de Oude Maas.

 

 

Lees verder

Asbest verwijderd bouwkeet  The Hawks Dordrecht

Bij The Hawks in Dordrecht zijn ze vandaag begonnen met het verwijderen van de asbestplaten op het dak van een bouwkeet die achter het clubhuis staat.Het bedrijf uit Amsterdam is vandaag begonnen en zal morgen klaar zijn met de sanering van de asbest.

 

Lees verder

Media massaal het water op opzoek naar de zeehond in Dordrecht

 

vanochtend half negen maakte de politie een melding dat omstanders een zeehond hadden gezien tussen dordrecht en Papendrecht,Massaal dook de Media er bovenop. deze week zijn ook de bevers los gelaten in de Hol. biesbosch in Dordrecht.waarschijnlijk hebben mensen een bever aangezien voor een Zeehond . Lees verder

Heropening Nieuwe Haven Dordrecht

In de Sociëteit aan de Haven werdt op zaterdag 4 april een feestelijke bijeenkomst geouden ter gelegenheid van de heropening van de Nieuwe Haven.

 

 

 

 

 

Lees verder

Lente in binnenstad Dordrecht

Vandaag is de zomer echt begonnen, de terassen in de binnenstad van Dordrecht zaten lekker vol en de mensen genoten van de zon.

 

 

Lees verder

Zoeken